Programul RABLA

STATUS CURENT (02.02.2024): Anul 2024 va fi ultimul an al programului RABLA!

Sesiunile vor începe în luna Martie iar programul se va încheia pe 20 Septembrie 2024. Este ultima șansă să achiziționați o motocicletă electrică cu un discount de 2600 EURO!

VMOTO Stash – preț întreg 8990 EURO – preț prin RABLA PLUS 6390 EURO

SUR-RON Ultra Bee – preț întreg 8190 EURO – preț prin RABLA PLUS 5590 EURO

Super SOCO CPX PRO – preț întreg 6990 EURO – preț prin RABLA PLUS 4390 EURO

Super SOCO CPX – preț întreg 6190 EURO – preț prin RABLA PLUS 3590 EURO

Super SOCO TC MAX – preț întreg 5590 EURO – preț prin RABLA PLUS 2990 EURO

NOU! Super SOCO TS Hunter PRO  – preț întreg 5590 EURO – preț prin RABLA PLUS 2990 EURO

 

Descarcă aici oferta completă RABLA PLUS în format PDF.

 

Programul RABLA PLUS este susținut de Ministerul Mediului și implementat de Administrația Fondului de Mediu (AFM) și are ca scop scoaterea din circulație a autovehiculelor poluante și achiziționarea de vehicule noi, prietenoase cu mediul. Pentru a putea achiziționa o motocicletă electrică prin programul RABLA PLUS trebuie să distrugeți un autovehicul înmatriculat de peste 6 ani în România. Autovehiculul nu trebuie să fie neapărat proprietatea dvs., dacă nu aveți un autoturism de folosit în program, vă putem procura noi unul prin colaboratorii noștri.

 

Documente necesare pentru achiziția unei motociclete electrice prin programul RABLA PLUS 2024

Pentru înscrierea în program, solicitantul (clientul) constituie la noi un dosar de participare cuprinzând următoarele documente:

  1. a) actul de identitate al solicitantului și al proprietarului autovehiculului uzat (dacă nu sunt aceeași persoană), care atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul”
  2. b) certificatul de înmatriculare al autovehiculului uzat în copie certificată „conform cu originalul” de către producătorul validat. Autovehiculul trebuie să fie înmatriculat în România de peste 6 ani!
  3. c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată „conform cu originalul” de către producătorul validat;
  4. d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală (primărie) în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul și proprietarul autovehiculului uzat, nu mai vechi de 30 de zile la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;
  5. e) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor (ANAF) pe numele solicitantului, nu mai vechi de 90 de zile la data prezentării, în original, în copie legalizată sau în SPV.

 

Pe baza acestor documente se eliberează nota de înscriere de către dealer (e-scutere). Cu nota de înscriere de la noi, solicitantul trebuie să parcurgă apoi urmatorii pași:

1) predarea autovehiculului uzat la orice colector autorizat, în vederea casării și emiterii certificatului de distrugere;

2) radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat și obținerea certificatului de radiere;

3) transmiterea către dealer, a informațiilor privind casarea și radierea autovehiculului uzat;

4) emiterea facturii și achitarea contravalorii sumei rămase de plată;

 

IMPORTANT: Este obligatorie înmatricularea permanentă la autoritățile competente din România, pe numele solicitantului, a motocicletei nou achiziționate în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii fiscale și este interzisă înstrăinarea ei timp de 12 luni de la data facturii.